Zoek...
CONCERT RECENSIE
DOOR JAN KLUPPER
2012-05-25 07:00:00 • 12 min lezen

Een eenzame avond in de kerk met VOX

Een dromerig tafereel speelt zich maandag 21 mei af in de Nicolaikerk. Slechts een handvol mensen zijn deelgenoot van deze compositie in Utrecht. VOX – oftewel vocalen – is een elektro-akoestische compositie voor twee zangeressen, te weten Bauwien van der Meer en Els Mondelaers. Langs de kerkzuilen dwarrelen stemmen die zich soms samenvoegen tot een impressionistisch klankveld. Soms akoestisch, soms vervormd door en gecombineerd met elektronica. Deze voorstelling is georganiseerd door Festival a/d Werf in samenwerking met Gaudeamus Muziekweek.  Discrepantie in de kerk Voor de makers van VOX, componisten Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos, is de compositie een beleving waarbij het publiek wordt omsingeld door een stemmenpandemonium. Drie meter hoge panelen omringen in fysiek opzicht het publiek. Als een cirkel creëren ze niet enkel een gevoel afgesloten te worden van de rest dat achter de panelen bestaat, maar geven de panelen tegelijkertijd ook een samenhorig gevoel: onbekende individuen vormen samen binnen deze cirkel een groep. Buiten en binnen de cirkel staan speakers, waardoor de optische ruimte anders is dan de auditieve ruimte. Met VOX experimenteren Van Rijswijk en Strijbos met die discrepantie. Verdriet vormt de traditie Waar een kerk een plek voor velen is waar hoop en rust samenvallen, valt vanavond in de Nicolaikerk de nadruk op verdriet en betekenisgeving. Door de intense, chaotische beelden en de geluiden in onherkenbare talen voelt de compositie drukkend aan. De betekenis van het leven lijkt afwezig, wanneer projecties van stadsbeelden die de anonimiteit verbeelden worden afgewisseld met chaotische ruis. Strijbos en Van Rijswijk hebben voor dit thema gekozen, omdat verdriet binnen elke muzikale traditie terugkomt. Iedereen herkent verdriet in een stem, ongeacht cultuurverschillen. Zij willen met VOX die universele esthetiek grijpen.  Een mooie intentie VOX heeft de potentie om een intense auditieve en visuele beleving te zijn. Het spel tussen de optische en auditieve ruimte is verrassend, omdat je je als luisteraar soms gedesoriënteerd voelt. Daarnaast is de locatie, een kerk, mooi. Niet enkel vanwege de esthetische waarde, maar ook vanwege het samenspel tussen de rol van de kerk binnen de maatschappij en de propositie van VOX.  Zwaktes van de performance Helaas komt de intentie van de makers vanavond niet geheel tot zijn recht, de compositie zou op enkele punten sterker kunnen zijn. Het thema verdriet en het bijkomende drukkende gevoel wordt namelijk afgezwakt door de performance van de twee sopranen. Van der Meer en Mondelaers hebben een uitstekende stem, maar hun performance laat te wensen over. De compositie zou sterker zijn, wanneer de sopranen die intensiteit van het thema verbeelden in hun mimiek en houding. Van der Meer en Mondelaers gaan vaak in interactie met elkaar door naar elkaar te lachen. Zoals vriendinnen interacteren zonder daadwerkelijk te spreken, zo ziet hun performance er vaak ook uit. Het is fijn om te zien dat ze het leuk vinden, maar de compositie zou sterker zijn als alle facetten elkaar complementeren in deze compositie van eenzame chaos. Daarnaast is het jammer dat de panelen niet een geheel vormen maar dat er tussen elk paneel een ruimte over wordt gelaten. In de promotievideo van VOX zijn de projecties op 1 grote lange cirkelwand van losse panelen geprojecteerd  waardoor beelden 1 intens geheel vormen. Het is jammer dat er in de Nicolaikerk ruimte tussen de panelen zit, want daardoor zijn de beelden afgebroken. Ondanks dat je ogen er wel 1 geheel van proberen te maken, is de intensiteit minder. Zo komt een bewegend beeld van een stil kindergezicht die het publiek leeg aanstaart, vanavond niet tot z’n recht.  Het zou intenser kunnen De intentie van VOX is sterk en de makers slagen er zeker op het auditieve vlak in om je te verrassen en vooral ook in de sfeer te brengen die zij willen creëren. De compositie zou echter sterker zijn, wanneer op alle facetten deze intentie beter naar voren wordt gebracht. Nu mist het soms onderlinge samenhang. 

Deel via social media: