Zoek...
CONCERT RECENSIE
DOOR
2013-02-04 07:00:00 • 10 min lezen

Ramsey Nasr in concert met het Metropole Orkest. Paradiso, Amsterdam. 2013 31-01 Tekst Roland Huguenin

Achter ons ligt een dramatische week. Voorlopig kwam er weer een einde aan de hoop op een Elfstedentocht. Langverwacht en voorspelbaar werden we toch overrompeld door het besluit van onze vorstin. Minder tot ieders verbeelding sprekend, maar toch, was ook de tijd gekomen voor een wisseling van de wacht in het land der poëzie. Ramsey Nasr trad aan in Paradiso om voor een laatste keer te schitteren als hofdichter, geflankeerd door onder andere Ricky Koole, Viggo Waas, Mauro Pawlowski en het onlangs van de ondergang geredde Metropole Orkest. Teksten van Nasr vormden een potpourri van zang en voordracht. Een waardig en muzikaal afscheid. NRC redacteur Arjen Fortuin, had de eer om Anne Vegter aan het publiek te presenteren als de vierde ‘Dichter des Vaderlands’.

De Koning is dood, land leve de Koning! De week waarin de media worden beheerst door de abdicatie van Koningin Beatrix, viert Ramsey Nasr zijn eigen feestje. Zijn gezicht is bijna dagelijks te zien op de televisie via de publieke omroep. Het einde van zijn ‘heilige’ beroepen rol als ‘Dichter des vaderlands’, word bijna overschaduwd door de aankondiging van onze majesteit om haar ambt te gaan beëindigen. Gelukkig draaide de wereld door en kon Ramsey het Nederlandse volksdeel, dat hongert naar letteren en poëzie, zalven met twee laatste gedichten op de voorpagina van NRC Handelsblad. De werkelijke troonwisseling van de vaderlands dichter stak daar wat bleekjes bij af. Een live registratie van dit evenement zou de publieke omroep hebben gesierd. Het was een uitgelezen kans om de poëzie en het Metropole orkest te vangen in een toegankelijk format voor een breed publiek. De wereld van commercie en grote belangen steekt echter heel anders in elkaar.

Gelukkig is er een selecte groep liefhebbers die Paradiso weet te bereiken en die het worst zal wezen wie de mol is of hoe het dit jaar toch weer is gesteld met zijn of haar IQ.

De sfeer is ‘live’ bijzonder goed. Ramsey Nasr bepaalt zelf in belangrijke mate hoe de avond verloopt in zijn rol als presentator. Nasr heeft het talent om woorden, teksten en gebaren te creëren en zelf tot uiting te brengen. Als zanger is hij zeker verdienstelijk en voegt een dimensie toe aan zijn dichterlijke performance. De schakel die de dichter maakt tot een perpetuum mobile. Toch moet gezegd worden dat het werkelijk grote talent van Nasr tot uiting komt is zijn voordrachtkunst. Hij heeft de gave om woorden en zinnen te wegen naar kwaliteit, en deze te vertalen in een perfect gekozen structuur en in het juiste ritme te voegen. Zijn bewogen taal is een letterlijke proeve van goede smaak. Ramsey Nasr keert nu terug naar het theater; de ideale thuisbasis voor zijn prachtig geladen vocalen.

Deel via social media: